Rugsėjo 7 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vykusiame nuolatinio kunigų formavimo susitikime VDU doc. dr. Artūras Lukaševičius skaitė paskaitą tema „Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos“.
Lektorius pateikė gaires, kaip šias apeigas praktiškai pritaikyti visoje vyskupijoje nuo šių metų rugsėjo pabaigos.

1

2

3

4