Pastoracinis centrasLapkričio 28 d. 11 val.

Šiaulių vyskupijos kurijos didžiojoje salėje

vyks

permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas