1Sausio 24 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiojoje salėje vyko permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas.
„Gyvųjų akmenų“ bendruomenės vadovai Antanas ir Rūta Šalaševičiai kalbėjo apie Atsinaujinimo dienų organizavimą.

2

3

4

5

6

7