Balandžio 24 d. 11.00 val.

Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro didžiojoje salėje

„Karitatyvinė tarnystė šiandien: realijos, galimybės, iššūkiai“

Svečiuose:

Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė,

Tarybos pirmininkas Arūnas Kužikas,

Šiaulių Caritas atstovai