Spalio 28 dieną 11:00 val.

Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje

permanentinis Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas

Svečias – bažnytinės teisės daktaras, Tauragės dekanas, kleb. MARIUS VENSKUS – kalbės teisės klausimais.