Rugsėjo 4, 5, 6 dienomis apie 600 piligrimų, nepaisydami vis grasinančio lietaus, tris dienas pėsčiomis keliavo iš Kryžių kalno į Šiluvą, miegojo palapinėse, maitinosi kareiviška koše. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

 

Tryliktasis tarptautinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ prasidėjo rugsėjo 4 d. Kryžių kalne. Jau nuo dešimtos valandos rinkosi žygeivių grupelės ir gausios grupės. Pavyzdžiui, vien iš Kelmės atvyko 50 moksleivių. Rinkosi piligrimai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Tauragės, Alytaus, Pasvalio krašto ir daugelio kitų miestų, miestelių… Vėliau prisijungė ir lietuvių grupė iš Punsko. 100_9083Angliškai piligrimus kalbino du svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų, vienas jų – TFP organizacijos narys brazilas.
Ne vienas piligrimas pasinaudojo galimybe prieš žygį atlikti išpažintį.

100_9075

 

 

 

 

 

 

12 val. Kryžių kalne Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias. Giedojo katalikiškos Šiaulių progimnazijos „Sandora“ moksleiviai.
Sakydamas pamokslą aplink ant žemės susėdusiems piligrimams vyskupas priminė, kad šv. Mišios aukojamos ypatingoje vietoje – rekonstruotoje koplyčioje, kurioje Eucharistijai vadovavo šventuoju paskelbtas popiežius Jonas Paulius II. Priminė ir žygio tikslą – Šiluvoje vykusio Apreiškimo metu Marijos žodžiai ir ašaros turėjo atkreipti dėmesį į tai, kad Dievas yra pamirštas. 100_9090Keliaujame šiame piligriminiame žygyje, kad paliudytume, jog Dievas nėra pamirštas jaunų žmonių širdyse, sakė ganytojas.
Susidurdami su realybe jauni žmonės dažnai sprendžia pasirinkimą nulemiančius klausimus. Vyskupas aiškino: žmonės nesugeba mylėti, kai galvoja, kad vieni gali nugalėti sunkumus, įveikti blogį. Vieniems nepavyksta. Kristus kviečia: „ateikite pas mane…“ (žr. Mt 11, 28). Viešpaties žodžiai yra žibintas keliaujantiems.
Gali atrodyti, kad Dievo įsakymai trukdo gyventi. Iš tiesų jie yra kelio ženklai, kurie rodo, kaip nueiti į Dangaus tėvynę. „Jei vairuotojai nuspręstų nesilaikyti eismo taisyklių, ar būtumėte čia atvykę?“, – šypsodamasis klausė vyskupas. Įsakymai padeda susiorientuoti, palaiminimai sustiprina, skatina džiugiai keliauti gyvenimo keliu. Taip pasireiškia tėviškas rūpestis. Kad piligrimai iš tiesų jaustųsi esą vieno Tėvo vaikai, Šiaulių vyskupas paragino žygio metu melstis vieniems už kitus, mylėti ir keliauti su džiaugsmu.100_9109

100_9089

 

 

 

 

 

Su džiaugsmu keliauti padėjo vyskupo bei kitų žygeivių vedamos giesmės, dainos, skautiškos skanduotės. Susimąstyti, apgalvoti, rasti atsakymus bei pasimelsti už žygio draugus, savo artimuosius, šeimas, Lietuvą, pasaulio įvykius skatino Rožinio malda, litanijos, gailestingumo vainikėlis. Galbūt nuoširdžios maldos apsaugojo žygio dalyvius nuo liūties, kuri buvo įsismarkavusi aplinkui. Kaip apibūdino piligrimė Rita: „Tas tunelis nuo lietaus buvo Šventosios Dvasios ranka“.

100_9413

Piligriminio žygio Kryžių kalnas – Šiluva iniciatorius ir vadovas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis gerai žinomas kaip blaivybės idėjų propaguotojas. Šiame žygyje konkrečiai mokyta būti kartu, džiaugtis ir linksmintis be alkoholio. Vakaro koncerto metu budėjęs policininkas sakė pirmą kartą buvęs renginyje, kuriame tiek daug jaunų žmonių ir nė vieno išgėrusio, nėra nei muštynių nei kitokių incidentų. Manantieji, kad be alkoholio nelinksma, turėjo gerokai nustebti, nes, pamiršę dienos kelio nuovargį, piligrimai dainavo, šoko, ėjo ratelius, plojo, trypė ir švytinčiais veidais reiškė tikrąjį džiaugsmą. Pirmąjį vakarą liūdėti neleido grupė „15‘A“, antrąjį vakarą linksmintis su Dievo vardu širdyje mokė Krikščioniško šlovinimo grupė iš Šiaulių. Išreikšti save jaunuoliai galėjo prisistatymų metu. Abu vakarus piligriminio žygio dalyviai vieni po kitų lipo ant scenos, pristatė save bei vertybes, kuriomis gyvena. Skandavo drąsinančius, dvasią pakylėjančius šūkius. Liudijo ir dalijosi viskuo, kas praturtina ir padeda eiti pirmyn.

100_9283

 

 

 

 

 

 

Linksmybės neužpildo žmogaus gyvenimo, neteikia pilnatvės net žygio metu. Tad pirmąjį vakarą Rėkyvos bažnyčioje organizuota visą naktį trukusi Adoracija. Kiekvieną žygio dieną piligrimai dalyvavo šv. Mišiose, turėjo galimybę atlikti išpažintį, priėmė Komuniją. 100_9270Žygio metu lankytos bažnyčios. Jau Rėkyvos bažnytėlėje klebonas kun. Donatas Grabažis pasidžiaugė, kad piligrimai užsuka pagarbinti Švenčiausiojo Sakramento. Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis dėkojo piligrimams už tikėjimo paliudijimą.

 

Šio piligriminio žygio organizavimui pastangas sutelkė visi Šiaulių vyskupijos centrai: Katechetikos, Šeimos ir Jaunimo. Per 600 piligrimų suvienijusio žygio sėkmę lėmė ir Katechetikos centro direktorės Danutės Kratukienės vadovaujami savanoriai, vilkėję geltonais marškinėliais, noriai lieję prakaitą, negailėję pastangų ir gero žodžio. Ne vienas džiaugėsi savanorių geranoriškumu ir asmenine branda.

100_9131

 

 

 

Sekmadienį 14.30 val. energingai, mojuojančiomis rankomis bei giesme sveikindami Dievo Motiną, piligrimai įžengė į Šiluvos aikštę.
Šalia Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos sutiko Kauno arkivyskupijos ganytojai: arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. 15.00 val. aukotos šv. Mišios. Po jų Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vietoj to, kad atsisveikintų su piligrimais, kvietė susitikti kitais metais.

 

Daugiau nuotraukų…

Piligriminio-žygio-planas-2015