Gegužės 27 d. gražioje Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko iškilminga Pirmosios Komunijos šventė. Parapijos klebonas kun. Stanislovas Žukauskis džiaugėsi, kas nedidelėje Šakynos parapijoje Pirmąją Komuniją priėmė net 19 vaikų.

Šak.pir.kom.