17457799_1421238867934615_3367157619916503054_n„Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32)
2017 m. balandžio 2 d.
Popietė skirta Garbingajam kankiniui
arkivyskupui Teofiliui Matulioniui
Ištvėręs ilgus sovietinių kalėjimų ir lagerių metus, tačiau laisvas ir
nepalaužtas, jis nesvyruodamas liudijo Kristaus evangelijos tiesą.
Didžiuokimės, kad Viešpats Lietuvai dovanojo arkivyskupą Teofilių Matulionį. Garbingojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus gyvenime atsiskleidžia galinga dvasios tvirtybė.
Data: 2017 m. balandžio 2 d. po 11.00 val. Šv. Mišių
Vieta: Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
Pranešėjas: kun. Vytautas Langas