LIGONINIŲ KAPELIONŲ IR SIELOVADOS BENDRADARBIŲ SUSITIKIMAS – KONFERENCIJA ŠIAULIUOSE