Šiaulių vyskupas pristatė naująjį nuotraukų kalendorių 2019 metams