Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų mokslo metų pradžios susirinkimas 2019-08-28