Sutvirtinimo sakramento teikimas Žagarėje 2019-06-27