32880571_2138478966167436_1388303592376500224_nŠiaulių vyskupijos jaunimo centras gegužės 18 d. kvietė Radviliškio dekanato jaunimą švęsti dekanato jaunimo dieną Šeduvoje. Į kvietimą atsiliepė beveik 200 jaunuolių, kurie drauge su juos lydėjusiomis tikybos mokytojomis, grupelių vadovais bei parapijų kunigais dalyvavo renginyje.
Jaunimo diena prasidėjo šventės atidarymu Šeduvos kultūros ir amatų centre, vėliau dalyviai rikiavosi į eiseną ir lydimi Šeduvos gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestro ėjo į Šeduvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčią, drauge šventė Šv. Mišias, kurias celebravo Radviliškio dekanas teol. lic. Tadas Rudys, koncelebravo Radviliškio dekanato kunigai, Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis.
32899218_2138477006167632_4197814074907557888_nŠv. Mišiose giedojo Baisogalos Švč. Trejybės parapijos vaikų ir jaunimo choras “Giedu giesmelę” (vad. Agnė Kilienė), Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčios jaunimo choras (vad. Aurelija Šakėnienė) ir Sidabravo Švč. Trejybės parapijos jaunimo choras (vad. Eugenijus Janeliūnas).
Po Šv. Mišių dalyviai grįžo į Šeduvos kultūros ir amatų centrą, kur klausėsi Dariaus Žvirblio koncerto, o po jo skirstėsi į mažesnes grupeles ir dalyvavo teminiuose užsiėmimuose, vykusiuose kultūros centre bei Šeduvos gimnazijoje. Jaunuoliai galėjo rinktis vieną iš septynių teminių susitikimų:
  1. „Tėvo Stanislovo takais. Kuo gyvena kapucinai?“ – Br. Vincentras Tamašauskas CAP;32892546_2138479759500690_8745686680431755264_n
  2. „Bendrystė šokio ritmu“ – Šeduvos gimnazijos šokių mokytoja Joana Vasiliauskienė;
  3. „Mylėk atsakingai“ – Šiaulių vyskupijos šeimos centro atstovas Gediminas Krūmas;
  4. „Artimas šalia“. Susitikimas senelių globos namuose, Baisogalos kleb. teol. lic. Tomas Janavičius
  5. „Šeduvos istorija“ Šeduvos gimnazijos muziejus, Inga Simonaitytė Kielienė;
  6. 32912021_2138476452834354_2309370646242525184_n„Pal. Teofiliaus Matulionio pavyzdys. Kaip išlikti žmogumi sunkiausiais gyvenimo momentais?“ – s. Regina Teresiūtė SJE;
  7. „Kilk nuo sofos su Popiežiumi Pranciškumi. Ką popiežius kalba jaunimui?“ – Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis.
Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis pranešė jaunuoliams apie rugsėjo mėnesį vyksiantį Popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje bei pakvietė dalyvauti Popiežiaus susitikime su jaunimu rugsėjo 22 d.
Dėkojame renginio partneriams: Šeduvos kultūros ir amatų centrui, Šeduvos gimnazijai 32917726_2138475726167760_717278990338883584_nuž pagalbą organizuojant renginį, taip pat Šeduvos gimnazijos moksleiviams, prisidėjusiems prie renginio įgyvendinimo savanoriška veika.
Nuoširdžiai dėkojame renginio rėmėjams: Lietuvos Katalikų Religinei Šalpai ir Vokietijos katalikų paramos organizacijai „Renovabis“.
Šiaulių vyskupijos jaunimo centro veiklos koordinatorė Laura Pasavodskytė

32934652_2138479416167391_7985574728574173184_n

Nuotraukos: Šiaulių vyskupijos jaunimo centras, Šeduvos kultūros ir amatų centras

DSC_0282

 

 

 

 

DSC_0323

DSC_0381

DSC_0384

DSC_0454