Sv.Jurgio_baznycia.2007-04-13Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 21 d. (šeštadienį) – 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiačiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 22 d. (IV – ąjį  advento sekmadienį) – 8.00 val.; 9.30 val.; 11.00 val.; 12.30 val.

Rekolekcijas ves Kauno kunigų seminarijos rektorius – kun., teol. dr. Ramūnas Norkus.