Marija – Motina ir tikėjimo, vilties, meilės Mokytoja
Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, laukiami visi žmonės, kuriems Švenčiausioji Mergelė Marija yra brangi.
Mums Marija yra Motina ir tikėjimo, vilties, meilės Mokytoja.
Mokytoja, kurią mes mylime, kuria mes pasitikime, kurios mes klausomės. Motina ir Mokytoja, kurios pavyzdžiu mes sekame.
Kviečiame visus į Šiluvą atnaujinti savo santykį su Marija.
Karmelitai iš Šiaulių.

rekolekcijos birzelis Marija