SAŽA 2017 ŠiauliaiSausio 27-29 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras ir Studentų ateitininkų sąjunga kvietė į  Pastoraciniame centre vykusią Studentų ateitininkų žiemos akademiją, kurioje dalyvavo beveik 70 studentų ir akademinio amžiaus jaunuolių iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų.
Šios Šiauliuose vykusios žiemos akademijos tema – “Misijos”, tad paskaitose ir diskusijose su kviestiniais lektoriais buvo gilinamasi į tokius klausimus: kaip padedant misionieriams pasaulyje plito krikščionybė, kaip misionieriai veikia šiandien kituose kraštuose, kaip jie veikia Lietuvoje, kaip būti misionieriumi savo aplinkoje ir kt.
SAŽA 2017 ŠiauliaiAteitininkai – viena gausiausių ir ilgiausiai Lietuvoje veikianti jaunimo organizacija, ugdanti stiprią tautinę ir katalikišką savimonę turinčius jaunuolius, gebančius aktyviai ir kūrybiškai reikštis įvairiose gyvenimo srityse, turinti ilgametę akademinių renginių organizavimo patirtį.
Paskaitos ir susitikimai buvo atviri – Šiaulių vyskupijos jaunimo centras ir Studentų ateitininkų sąjunga kvietė šiauliečius dalyvauti Studentų ateitininkų žiemos akademijoje.
Su misijų istorija ir raida akademijos dalyvius supažindino istorikai doc. dr. Liudas Jovaiša ir Giedrius Globys, misionieriaus Šiaurės ir Pietų Amerikoje patirtimi dalinosi rašytojas, kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis, SAŽA 2017 Šiauliaiapie iššūkius, su kuriais susiduria misionieriai Lietuvoje pasakojo argentinietis vienuolis kun. Domingo Avellaneda Cabanillas.
Šeštadienio vakarą buvo prisimintas vienas žinomiausių Lietuvos poetų, žemininkas, ateitininkas Kazys Bradūnas, kurio 100-ąsias gimimo metines šiemet minime. Renginyje dalyvavo poeto dukra Elena Bradūnaitė–Aglinskienė, studentai skaitė poeto eiles, skambėjo muzika, buvo dainuojamos liaudies dainos.
Vakarais maldą Pastoracinio centro koplyčioje vedė Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis. SAŽA 2017 ŠiauliaiŠeštadienį ir sekmadienį Šv. Mišias Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje aukojo Šiaulių vyskupas J.E. Eugenijus Bartulis.
Sekmadienį vyko susitikimai su Šiaulių vyskupu J.E. Eugenijumi Bartuliu ir drabužių dizainere, socialinio centro „Betanija“ savanore Janina Zibireva, kurie kalbėjo apie misijas kasdienybėje ir dalijosi savo patirtimi.

 

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro ateitininkų veiklos koordinatorė Laura Pasavodskytė

Daugiau nuotraukų…