Vida URBONIENĖ

IMG_7382Tris dienas Skaistgirio Šv. Jurgio parapija šventė Sekmines. Jau tapo tradicija Sekminių išvakarėse sutikti vis naują Skaistgiryje gyvenančios ir kuriančios tautodailininkės Virginijos Kutkienės parodą ir išvysti vis naują Skaistgirio mėgėjų teatro vadovaujamo režisierės Vidos Norkuvienės pastatyto vaidinimo premjerą. Šiemet parodos autorė savo naujausių tapybos darbų parodą pavadino ,,Žvilgsnis pro langą“. Duris į parodą atvėrė smuikininkė Smiltė Rapečkaitė vingriomis melodijomis pasveikinusi susirinkusius į parodos atidarymą. Parodos organizatorės bibliotekininkės Lijana Degimienė ir Jolanta Jatulienė dėkodamos tautodailininkei už parodą kreipėsi eilėmis apie tapybą. Pati parodos autorė kukli. Pasak Virginijos Kutkienės, Sekminės jai išskirtinės, joms artėjant ima virpėti širdis rengiant naują ciklą tapybos darbų parodai. O kur pirmiausia pristatytsi naujausius darbus, jei ne saviškiams. Šiemet norėjosi sustabdyti žvilgsnį pro langą. Kiekvieną mintį įrėmina langas, o augalai daugiausia pražystantys ankstyvą pavasarį. Ant vienos palangės kvepiančių levandų puokštelė, kitame lange negęstanti šviesa tarsi kažko laukia. Rodos pro pravertą langą tuoj tuoj įsiverš pavasario gaiva, vasaros vėjelio dvelgsmas, rudens spalvų melodija, pirmų snaigių vėsa. IMG_7395Triptikas su žydinčiais kardeliais ir degančia žvake skirtas brangiausiems žmonėms tėveliams. Ir žydinčios gėlės ir paukščiukų plazdenimas sparneliais, be viso šito nebūtų Virginijos tapyti darbai. Parodos atdaryme dalyvavusi liaudies menininkės Valerijos Dauginienės dukra Birutė pasidžiaugė didžiuliu Virginijos talentu tapyti. – mano mama sakydavo, kad Virginijos paveikslai gyvi, vientiso braižo, o tai apie dailininką sakoma, jog jis turi didelį talentą,- sakė Birutė Dauginytė. Iš tiesų žvelgiant į paveikslus galima pajusti lengvą vėjo gūsį, gėlių kvapą, pakščiukų čirenimą, genelio kalenimą ir tiesiog oro judėjimą.
 Pasidžiaugę naujausiais tautodailininkės Virginijos Kutkienės tapybos darbais, skaistgiriečiai ir svečiai sutiko Skaistgirio mėgėjų teatro premjerą ,,Metų ratas“ pagal Vaižganto kūrybą. Visus keturis metų laikus apdainuoja solistė Jolanta Rapečkaitė – Gižienė. Premjeroje vaidina nuo senbuvio Egidijaus Baranausko iki pirmą vaidmenį atliekančios Irenos Mačiulienės. Gražu žiūrėti į kartu vaidinančius bendraklasius Saulių Urboną ir Arvydą Kaikarį, bei jų auklėtoją Romualdą Sruogių.Visi trys vyrai atskleidžia skirtingus charakterio bruožus. O kur dar Arvydo mama Rimvalda Kaikarienė vaidinanti nuo moksleiviškų metų, neatsispiriančios režisierės kerams Virginija Strockienė, Eglė Minelgienė, Kristina Baikštytė, Jolanta Sidorovienė, Valius Borisas. Nebaugus kelių kilometrų atstumas į repeticijas ir reibiniečiams Juozui Jasučiui, bei Algirdui Pranckui. Šį kartą aktoriai nusikėlė į devynioliktą amžių, primindami to meto gyventojų rūpesčius, džiaugsmus, piršlybas, apgavystes. Nieko nedarysi laiko ratas sukasi, gyvenimiškos problemos kartojasi. Skaistgirio mėgėjų teatro režisierei ir aktoriams įteikta Joniškio kultūros centro direktorės Gerdos Narušaitienės padėka.
IMG_7709Antroji Sekminių diena prasidėjo tradiciniu Sekminių futbolo turnyru Juozo Kaikario taurei laimėti. Prieš prasidedant varžyboms pagerbtas Sekminių futbolo taurės įsteigėjo J. Kaikario atminimas aplankant jo amžino poilsio vietą. Sukalbėję maldą, padėję gėlių ir uždegę atminimo žvakelę futbolininkai grįžo į aikštę žaisti futbolo. Kol vieni žaidė, kiti aplankė ir dar dviejų dešimčių futbolininkų amžino poilsio vietas, nusilenkė jų entuziazmui skirtingais laikmečiais žaidžiant futbolą. Šiemet futbolo aikštėje dėl J. Kaikario taurės varžėsi Pakruojo, Joniškio ir Skaistgirio futbolininkų komandos. Gražuolė taurė išvažiavo kartu su joniškiečiais. Antrą ir trečią vietas draugiškai pasidalino Skaistgirio ir Pakruojo futbolininkai. Draugiškose jaunimo veteranų varžybose sėkmė lydėjo jaunimo komandą. Šiemet geriausiu vartininku pripažintas Joniškio komandos vartininkas Saulius Kužmarskis, geriausiu gynėju – Aurimas Valantinas, geriausiu puolėju – Rimantas Ramonas. Futbolininkams taures ir prizus skyrė taurės įsteigėjo J. Kaikario sūnus Vilius Kaikaris. IMG_7712
Vakare į gimtinę grįžo būgnininkas Virginijus Vaičiūnas. Jis groja Joniškio kultūros centro grupėje ,,SEPTEM BEND“. Su šios grupės bičiuliai Gytis, Dovilė, Gerda, Jurinta, Žydrius, Modestas dovanojo Virginijaus kraštiečiams nuostabų koncertą.
Sekmadienio vidudienį Šv. Jurgio bažnyčios varpai kvietė į Didžiuosius parapijos atlaidus. Prie šventoriaus šurmuliavo mugė. Kokie atlaidai, be išskirtinių saldainių, naujo Šv. paveikslėlio, ar rožančiaus.  Sekminių atlaidus vedė Kauno kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovas kunigas Donatas Grigalius. Svečias homilijos metu sakė, kas Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė – yra viena iš didžiausių švenčių katalikiškame pasaulyje. IMG_7724Kunigas Donatas kvietė būti toliarantiškiems vieni kitiems, nelinkėti blogo, mokėti nuoširdžiai atleisti nesinešiojant neapykantos širdyje. Maldoje neapgaudinėti nei savęs, nei Aukščiausiojo.
 Po Šv. Mišių parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis kvietė visus neskubėti namo, o paklausyti jungtinio Skaistgirio moterų ansamblio ,,Retro“ vadovaujamo Ritos Eidukienės ir Skaistgirio gimnazijos bendruomenės šokėjų vadovaujamų Andriaus Petkausko koncerto. Dainininkės ir šokėjai visus žiūrovus sugrąžino į praeito šimtmečio septyniasdešimtuosius metus. Skambios dainos, nuotaikingi šokiai vainikavo Didžiuosius Skaistgirio parapijos atlaidus – Sekmines.
 IMG_7749Visas tris dienas su renginių dalyviais kultūros namų saviveiklininkai, parapijos klebonas Andrius Trakšelis, pastoracinės tarybos nariai kalbėjo ir apie saugų eismą, pristatė susirinkusiems projektą ,,Eismo saugumas bendruomenėse – 2018″, kuriame Skaistgirio saviveiklininkai ir Šv. Jurgio parapija šiemet vėl startuoja ir visus metus rengs prevencinius renginius.

IMG_7767

Autorės nuotraukos