Balandžio 27 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis susitiko  su Pakruojo dekanato kunigais, katechetais ir šeimos centro atstovais.
Buvo apžvelgta dekanate susidariusi situacija. Svarstytos ruošimosi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui problemos, taip pat – nelengvai sprendžiama suaugusiųjų krikšto problema. Su šeimos centru tartasi, kaip geriau prabilti į jaunimo širdis, ruošiantis Santuokos Sakramentui.
Pokalbiai baigti  arbtatos bei kavos puodeliu, malda ir vyskupo palaiminimu.

2

 

4

5