Liepos 10 d. vakarą Šiaulių P. Višinskio bibliotekos salėje pritrūko kėdžių visiems, atėjusiems pasveikinti Šiaulių miesto garbės piliečio, gydytojo neurochirurgo Alberto Griganavičiaus.

Garbaus 80-mečio proga surengta istorinė-muzikinė konferencija „REIKIA TOS LIETUVOS“ (taip vadinasi ir 2006 m. išleista jubiliato knyga). Dalyvavo, sveikinimo kalbą sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas, TS-LKD Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas Tomas Petreikis.

100_2822   100_2839   100_2932

Konferencijai vadovavo Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos vadovas Kazimieras Alminas ir Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė.

100_2842   100_2815

Pranešimus skaitė Šv. Kazimiero ordino D. magistras Henrikas Armoška-Eismontas, vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas doc. dr. Aurelijus Veryga, Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių sk. pirmininkas Algirdas Malakauskas, ŠU Literatūros istorijos ir teorijos katedros vedėja, III amžiaus universiteto Humanitarinio fakulteto dekanė prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė. Šiaulių respublikinės ligoninės gen. direktoriaus Petro Simavičiaus pranešimą perskaitė bei kolegų sveikinimus perdavė gyd. Eugenijus Mikaliūnas.

Gana marga lektorių ir kitų sveikintojų (sudariusių tikrai didelį būrį) atstovaujamų sričių bei organizacijų puokštė liudijo platų jubiliato gyd. Alberto Griganavičiaus veiklos spektrą. A. Griganavičius visiems žinomas kaip aukščiausios kategorijos neurochirurgas, taip pat yra šv. Kazimiero ordino narys, Vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininkas, Lietuvių kalbos draugijos valdybos narys, Samariečių draugijos Šiauliuose steigėjas, šv. Jurgio parapijos choro narys, III amžiaus universiteto Dvasingumo fakulteto dekanas, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys ir tai dar ne visos sritys, kuriose reiškėsi įvairiapusiška jubiliato asmenybė.

Muzikines sveikinimo puokštes teikė Dagilėlis, operos spolistė Sofija Jonaitytė, Šiaulių šv. Jurgio parapijos choras bei kiti atlikėjai.

100_2837  100_2859  100_2902

„Man didelė garbė pažinoti daktarą, skleidžiantį blaivybės idėjas“, – sakė doc. dr. Aurelijus Veryga.

Gydytojas E. Mikaliūnas minėjo begalinį pasiaukojimą gydytojo darbui, pomėgį dainuoti „ir operacinėje“, aktyvumą literatūros baruose bei mokslinių pranešimų gausą.

„Jūsų dėka aš nelikau našlaitė“, – sakė operos solistė Sofija Jonaitytė.

„Dar viena jubiliato ypatybė – padėti jauniems žmonėms savo pavyzdžiu. Albertas Griganavičius kartu su jaunimu rašo nacionalinius diktantus. Pavyzdingai. Ne kartą yra tapęs nugalėtoju. Redaguoja kolegų medikų straipsnius“, – sakė kalbininkas A. Malakauskas.

prof. dr. Džiuljetos Maskuliūnienės manymu, Albertas Griganavičius galėjo būti puikus filologas, literatas: „gydytojas turi žodžio dovaną ir ne šiaip, o rašytojo dovaną“.

„Apie Albertą Griganavičių pasakysiu paprastais žodžiais: „Tėvynę, Gyvenimą, Dievą myli“, – sakė šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Saulius Matulis. „Sunku patikėti, kad vienas žmogus gali taip giliai arti vagą Lietuvos gyvenime“, – kunigui antrino šv. Jurgio parapijos choras.

Garsūs plojimai palydėjo menotyrininko prof. hab. dr. Vytenio Rimkaus žodžius: „Nuskambėjo salėje, kad reikia tos Lietuvos. Mes susirinkę nutarėme, kad ir Lietuvai jūs reikalingas“.

Jubiliatui taip pat perduoti Vytauto Landsbergio, Andriaus Kubiliaus, buvusios darbo jaunimo vidurinės mokyklos auklėtojos Janinos Stanelytės sveikinimai. Buvusį klasės seniūną sveikino tos pačios mokyklos klasės graugės.

100_2928               100_2929

Šventėje buvo iškilmingų, nuotaikingų ir pakylėtų akimirkų.

100_2919  100_2913 - Kopija (3)  100_2940

„Mums reikia tokios Lietuvos, kaip šie jaunuoliai“, – sakė A. Griganavičius džiaugdamasis jaunaisiais atlikėjais, taip pat  patalkinti šventės metu sutikusiais jaunaisiais Samariečių draugijos nariais. Apie save jubiliatas kalbėjo nedaug. Gyvenimas nelepino, tačiau „nuo pat ankstyvos vaikystės jei ne lūpose, tai širdyje skamba giesmių ar dainų žodžiai, kurie neleidžia įsiskverbti liūdnoms mintims ar blogoms emocijoms. Taip ir gyvenimas pasidaro šviesesnis“. O įvairialypė veikla, anot gydytojo, buvo tai, be ko tiesiog negalima buvo išsiversti.

100_2841   100_2962   100_2965

Daugiau nuotraukų…