Birželio 15  dieną Šiaulių katedros parapijos jaunimas, vaikai ir jų tėveliai vyko į 5 dienų vasaros stovyklą Karklėje pavadinimu „Šeima parapijoje – veikli parapija“, skirtą Šeimos metams paminėti.

Stovyklautojus, susirinkusius katedros šventoriuje palaimino ir išlydėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kiekvienam vaikučiui įteikė po šventą paveikslėlį, tėveliams ir atvykusiems išlydėti šeimos nariams, padovanojo atviruką su vienoje pusėje esančiu Šeimos metų šūkiu – „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11), kitoje pusėje su Sutuoktinių malda.

Šiaip ne taip sutalpinę kelionės daiktus ir maistą  į autobusėlį – išvažiavome. Kelionės pusiaukelėje stabtelėjome Telšių katedroje, kur mus pasitiko klebonas kanauninkas kun. Domas Gatautas. Mums jis papasakojo  Žemaitijos krikšto istoriją, kuri pavaizduota ant didžiųjų katedros durų, lankėmės katedros požemiuose, kur palaidoti garbingi vyskupai, dalyvavome ir giedojome Šv. Mišiose. Į stovyklą atvykome vakarop. Pradžioje visi buvo supažindinti su stovyklos taisyklėmis ir dienotvarke. Visą laiką mus lydėjo malda, rinkdavomės birželinėms pamaldoms, meldėmės prieš valgį ir po valgio, šventėme Šv. Mišias, kalbėjome rožinį eidami į muziejus, prie jūros. Stovyklautojai – tai Šiaulių katedros jaunimo ir vaikų vokalinis ansamblis „Credo“, jų mamos, tėveliai.

Kartu valgydami, dirbdami, žaisdami ir diskutuodami turėjome galimybę išgyventi Dievo veikimą ir artimiau susipažinti. Tenka pastebėti, kad stovyklos įspūdžius paįvairindavo dažnai besikeičiantys orai. Per šį laiką turėjome galimybę aplankyti Pajūrio regioninio parko lankytojų centrą, kur malonūs darbuotojai mus supažindino su pajūrio gyvūnija ir gamta. Sužinojome, kad kormoranai yra naudingas paukštis, kurio visai nereikia naikinti. Daug svarbiau reguliuoti žuvies grundulas plitimą, kuri yra invazinė žuvis ir atneša daug žalos Baltijos jūrai. Aplankėme unikalų, analogų Lietuvoje neturintį muziejų.

Čia išvydome dramblį ir žirafą, kurie pribloškia savo dydžiu, liūtus, zebrą, raganosį, beždžiones, krokodilą, įvairius paukščius ir daug kitų egzotinių gyvūnų. Lauke matėme tikrus vilkus, lokius ir mešką. Taip pat turėjome medicinos pamokėlę, kurioje išmokome kaip elgtis atsitikus nelaimei, įsipjovus, kaip padėti  apalpusiam žmogui. Tam, kad stovykla įvyktų, reikėjo  paramos ir lėšų. Esame labai dėkingi Lietuvos katalikų religinei šalpai, Karklės SOS vaikų poilsiavietei, Pajūrio regioninio parko lankytojų centrui, UAB „Busturas“, Palangos ligoninės gyd. Kęstučiui Alūzui, katedros parapijos klebonui, vyskupijos kancleriui, ir žinoma, vaikų tėveliams – už skanų ir įvairų maistą. Visus savo geradarius prisimename bendroje maldoje.

Šiaulių katedros vargonininkė Jūratė Minkevičiūtė

Keletas akimirkų iš vykusios stovyklos Karklėje:

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16