Liepos 26 d. 16 val. netoli Kryžių kalno esančiose “Angelu svetainės” patalpose Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo Šv. Mišias šeimoms, susirinkusioms į rekolekcijas. Rekolekcijas vedė kun. Stasys Kazėnas SJ.
2
Vyskupas homilijoje pasidžiaugė šios dienos šventaisias Joakimu ir Ona ir dėkojo Dievui, jog jie dovanojo žmonijai Mariją, per kurią į pasaulį atėjo Išganytojas Jėzus Kristus, kuris yra gyvenimo šaltinis ir meilė, kurios šviesoje keičiasi žmonių gyvenimai, auga ir stiprėja šeimų tarpusavio supratimas ir meilė. Laimingos tos šeimos, kurių meilės šviesoje vaikai gauna tvirtus tikėjimo pagrindus, o šeimos gyvenimas tampa tikruoju gyvenimo džiaugsmu.
Vienos šeimos motina paliudijo ir padėkojo vyskupui už leidinį “Evangelija kasdien”. Ji sakė, jog jos šeimos gyvenimui vadovauja Jėzus, kuris nuo ryto lig vakaro gyvai kalba per visą dieną atverstos Evangelijos mintimis, kurios yra žibintas mūsų takui ir šviesa mūsų gyvenimo keliui, kuris veda  į Tėvo namus.
7
Liepos 28 d. Šeimų stovyklos dalyviai dalyvavo Kryžių kalno atlaidų vigilijoje, patys paruošė Kryžiaus kelio stočių mąstymus, kuriuos vaizdžiai inscenizavo.
Kryžių kalno atlaidų vigilija 2018
Kryžių kalno atlaidų vigilija 2018
Kryžių kalno atlaidų vigilija 2018