Birželio 16 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šv. Mišias aukojo ir Sutvirtinimo sakramentą teikė dviems jaunuolių grupėms Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Viso sutvirtinti 155 jaunuoliai. Parapijos klebonas kun. teol. lic. Saulius Paliūnas.

2

9

18

Daugiau nuotraukų…