siauliu_svc_m_marijos_nekaltojo_prasidejimo_baznycia_02Jubiliejus atidaromas

gegužės 1 d. 11 val. Šv. Mišiomis.

Šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Po Šv. Mišių gyva grandine – susikabinę rankomis – apglėbsime jubiliejinę bažnyčią: „Mes mylime bažnyčią“.

Šventoriaus kiemelyje kviečiame valgyti jubiliejinį tortą.

Jubiliejus uždaromas gruodžio 8 d.

Kviečiame gegužės 1 d. – gruodžio 8 d. švęsti
bažnyčios jubiliejų.

Kviečiame gimnazijas, progimnazijas, vaikų
darželius, bendruomenes, įstaigas, grupes, namų bendrijas,
šeimas, visus visus.
Išsirinkite jums patogų metą ir laiką, informuokite kleboną, ir melskimės, džiaukitės ir švęskime, nes Dievo namai yra mūsų stiprybė.

GEGUŽĖS 1-ąją, 11 val. bažnyčios atidaryme mums reikia Jūsų visų.

Ateikite į jubiliejaus atidarymą.

Švč. Mergele Marija Nekaltai Pradėtoji, mūsų parapijos ir bažnyčios globėja, melski už mus!

Šv. Juozapai Darbininke, mūsų parapijos globėjau, užtarki ir globoki mus!