Gruodžio 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Respublikinės Šiaulių ligoninės didžiojoje salėje, esančioje Chirurginiame skyriuje. Koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius.
Melstasi už visą ligoninės bendruomenę.

_neb4316

Šv. Mišių metu giedojo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos Liturginis choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės.

_neb4311

Po šv. Mišių Šiaulių ganytojas pasiliko pabendrauti su susirinkusiaisiais, pristatė 2017 m. kalendorių „Išganytojo relikvijos“, pakvietė į Šeimų šventę sausio 8 d.

_neb4348

Po pietų Ekscelencija dar spėjo aplankyti Onkologio skyriaus ligonius, medicininį personalą, lankėsi Psichiatrijos klinikoje.

Daugiau nuotraukų…