Gruodžio 21 dieną Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kelmės bažnyčioje aukojo šv. Mišias už Kelmės parapiją.
Po Šv. Mišių iškilmingai pasirašytas parapijos namų kertinio akmens pašventinimo aktas. Į kapsulę įdėtas pašventinimo akto originalas įleistas po būsimo pastato pamatais.
8
22
26