Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis tęsia šeimų lankymą.

Kovo 18 d. ganytojas aplankė seniausiai įsikūrusio šeimų būrelio šeimas. Susitikimo metu tikybos mokytoja Laisva minėjo auksinį amžiaus jubiliejų. Švente džiaugėsi visa šeima: vyras Viktoras, dvi dukros ir sūnus.

_NEB5192_2

Atvykęs vyskupas pašventino kambarius. Svarbi susitikimo dalis – malda vienų už kitus. Gavėnios laikotarpis įprasmintas „Graudžių verksmų“ giedojimu. Taip pat sukalbėta paslaptis rožinio, skaitytas Šv. Raštas, dalintasi Viešpaties žodžiu.

Tikybos mokytoja visus pradžiugino staigmenomis: pakvietė kartu perskaityti Šv. Pranciškaus maldą, taip pat išdalino po lapelį, kuriame kiekvienas perskaitė jam skirtą mintį.

_NEB5184_2   _NEB5199_2

Kaip ir visada susitikimas baigtas giesme „Viešpatie, laimink mus!“. Po vyskupo palaiminimo, pasisėmę dvasinės stiprybės, visi išsiskirstė džiugiai vykdyti Viešpaties Valios.

Daugiau nuotraukų…