Birželio 8 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Kuršėnus, kur aukojo dvejas šv. Mišias ir  jų metu Sutvirtinimo sakramentą suteikė 105 tikintiesiems.
Pirmosios šv. Mišios aukotos 16 val., sakramentas teiktas 51 sutvirtinamajam.

1

4

9

Antrųjų, 18 val. prasidėjusių šv. Mišių metu sakramentas suteiktas 54 tikintiesiems.

7

13

9

Daugiau nuotraukų…