Birželio 25 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aplankė Pakražančio ir Stulgių parapijas (Kelmės r.). Vyskupą lydėjo šių parapijų klebonas kun. Saulius Sausdravas.
Jo Ekscelencija svečiavosi Pakražančio seniūnijoje ir Pakražančio gimnazijoje

0003

0009

Kryžkalnyje aplankė partizanams skirtą memorialą.

0013

Džiaugėsi nuoširdžiu bendravimu su Stulgių parapijos tikinčiaisiais.

0027

Lankėsi bendrovėse, bendravo su darbininkais.

0029

Po pietų aukojo Šv. Mišias Vertimų bažnyčioje Jurbarko raj. Patarnautojų stovykloje.

0037

Daugiau nuotraukų…