Gegužės 19 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vizitavo Žeimelio parapiją.
Bendrauta su Žeimelio gimnazistais ir pedagogais.

6

„Žiemgalos“ muziejuje  susitikta su Žeimelio bendruomenės nariais. Bendruomenę pristatė pirmininkė Daiva Skrupskelytė.

14

Šv. Mišių metu suteiktas Sutvirtinimo sakramentas šešiolikai jaunuolių.

31

Daugiau nuotraukų…