Gruodžio 9 d. šventėme švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę ir Šiaulių vyskupijos globėjos dieną.

11 val. iškilmingas šv. Mišias Katedroje aukojo Šiaulių  vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su visos vyskupijos kunigais.

_NEB4461

Po šv. Mišių – permanenitinis kunigų susitikimas Pastoracinio centro Didžiojoje salėje. Savo patirtimi bei įžvalgomis dalinosi naujasis vyriausiasis Lietuvos policijos kapelionas kun. teol. lic. Algirdas Toliatas.

_NEB4470   _NEB4473

Daugiau nuotraukų…