Gruodžio 6 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre lankėsi Šiaulių sanatorinės mokyklos bendruomenė, kuri kartu su Šiaulių vyskupijos jaunimo centro darbuotojais bendrystėje praleido jaukią popietę.
Renginio metu mokyklos merginų ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Sandros Banevičienės, atliko giesmes ,,Tu ateini“, ,,Marija, Dievo motina“. 7 klasės mokinė Silvija Penikaitė giedojo giesmę ,,Taisykite Viešpačiui kelią“. 4 klasės mokinė Goda Šakytė atliko giesmę ,,Kaip ištroškusi elnė“. Mokiniai skaitė eiles.

svjc adventinis 2

Tikybos mokytoja Aušra Bagušytė paaiškino Advento vainiko prasmę, kartu su etikos mokytoja Vitalija Jakubauskiene ir mokiniais nupynė vainiką.

svjc adventinis

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis kalbėjo apie Advento ir Šv. Kalėdų prasmę, kvietė svečius pamąstyti, kokį prasmingą pokytį savo gyvenime jie pasirengę įgyvendinti ar kokį gerą  darbą padaryti Advento laikotarpiu.

svjc adventine 5

svjc adventinis 4

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro veiklos koordinatorė Laura Pasavodskytė supažindino svečius su Šiaulių vyskupijos pastoraciniu centru, čia vykdomomis veiklomis, organizuojamais renginiais, papasakojo apie Pal. Teofilių Matulionį, kvietė jaunuolius pasvarstyti, kokios asmens savybės bei daromi darbai padeda žmogui nugyventi prasmingą, įsimintiną gyvenimą.
Po renginio, pakviesti kun. Arūno Jankauskio, visi dalyviai aplankė Šiaulių katedrą bei joje esančiančias Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijas, drauge pasimeldė.
Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija
Nuotraukos – ŠVJC ir Šiaulių sanatorinės mokyklos