Vasario 17 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susirinkimas. Kunigams kalbėjo Gailestingumo metų proga Opus Dei prelatūros regioninis vikaras Baltijos šalims mons. dr. Andres Lavin.

_NEB1618

 

 Kunigų susirinkimas prasidėjo 11 val. dienine liturgine malda. Mons. dr. Andres Lavin komentavo Dvasininkijos kongregacijos dokumentą „Kunigas – dieviškojo gailestingumo tarnautojas“.
Prelegentas išryškino kelta išpažinties klausymo aspektų:
     Kunigas yra tas, kuris atspindi gailestingą Kristaus veidą, vadinasi, turi būti artimas žmonėms ir visada pasirengęs klausyti išpažinties. Tai tarnystė, per kurią siela sugrąžinama Dievui bei paliudijama, kad kiekvienas yra mylimas, svarbus ir reikalingas.
    Klausant išpažinties svarbi kantrybė, švelnumas, mandagumas bei kunigo ir penitento malda.
     Kunigo skiriamos atgailos turėtų būti lengvos atlikti. Tiems, kam neįmanoma duoti išrišimo svarbu suteikti vilties, tačiau pats penitentas turėtų norėti keisti situaciją. Monsinjoras patarė kunigams atgailauti už savo penitentus.
     Įveikti nuodėmes padeda Dievo malonė. Atgailos sakramentas turėtų atverti žmogui naujas jo šventumo siekio perspektyvas, nes kiekvienas yra pašauktas panėšėti į Kristų.
     Išpažintis yra ir dvasinio vadovavimo tarnystė. Dvasiniame vadovavime svarbu ugdyti gyvą, atvirą santykį su Kristumi, liudyti, jog Kristus laukia žmonių, juos pasitinka ir jiems atleidžia.

_NEB1619