_NEB7614Gegužės 23 d. kun. domininkonas Saulius Rumšas Šiaulių vyskupijos nuolatinės kunigų formacijos susitikime kalbėjo apie būsimo Popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje svarbiausius įvykius.

thumbnail

 

 

_NEB7615

Kunigai kėlė klausimus, į kuriuos prelegentas kun. Saulius mielai atsakinėjo, ragindamas aktyviai, su užsidegimu kviesti žmones susitikti su Popiežiumi.
Einamuosius reikalus kunigams priminė vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza.