Marija-transparentGruodžio 8 d. (šeštadienį)

Šiaulių katedroje

Šiaulių vyskupijos globėjos Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos

IŠKILMĖ

11.30 val. Rožinis.

12.00 val. iškilmingas šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su vyskupijos kunigais.