Birželio 12 d.

10.00 val. šv. Mišios Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje