Spalio 27 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre pristatytas Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorius, skirtas 2020 metams „Apaštalas Paulius Graikijoje“.

9_XXXX Kaledorius 2020

11 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Šiaulių katedroje. Po jų tikintieji rinkosi Pastoracinio centro salėje. Šiaulių ganytojas pristatė 2020 m. kalendorių „Apaštalas Paulius Graikijoje“. Kalendorius iliustruotas vyskupo nuotraukomis, darytomis piligriminės kelionės po Graikiją metu.

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

Renginys baigtas tradiciniu „Viešpaties palaima visada telydi mus“.

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

Nors kalendoriuje jau yra atspausdintas vyskupo parašas, tikintieji prašė dar kartą pasirašyti jiems ar jų artimiesiems, draugams skirtuose kalendoriuose. Vyko šiltas, betarpiškas bendravimas.

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas