Spalio 27 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre pristatytas Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorius, skirtas 2020 metams „Apaštalas Paulius Graikijoje“.

9_XXXX Kaledorius 2020

11 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Šiaulių katedroje. Po jų tikintieji rinkosi Pastoracinio centro salėje. Šiaulių ganytojas pristatė 2020 m. kalendorių „Apaštalas Paulius Graikijoje“. Kalendorius iliustruotas vyskupo nuotraukomis, darytomis piligriminės kelionės po Graikiją metu.

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

Apaštalas Paulius – vienas iš apaštalų. Juo tapo jau po Jėzaus Kristaus mirties ir Prisikėlimo. Yra vienas iš pačių garbingiausių ankstyvosios krikščionybės veikėjų, dėl savo misijinės veiklos vadinamas „Tautų apaštalu“. Po atsivertimo Damaske Paulius leidosi į misijines keliones. Viena jų buvo Graikijoje. Pirmąją krikščionių bažnyčią Paulius įsteigė Neapolyje. Iš ten leidosi į Filipinus, kur „laimėjo Dievui visų visuomenės sluoksnių žmones: Lidiją, kuri priklausė aukštuomenei, varganą apsėstą tarnaitę ir kalėjimo viršininką. Vėliau keliauta į Salonikus, iš kur krikščionybė pradėjo sklisti į Rytus ir Vakarus. Atėnuose – mokyčiausiame ano meto pasaulio mieste, apaštalas savo tikėjimą liudijo rinktinio tribunolo akivaizdoje. Taip pat apaštalas aplankė Korintą, Efezą, Cezariją, pasiekė Jeruzalę ir kelionę užbaigė Antiochijoje.
Šiaulių vyskupo kalendoriaus nuotraukose – Neapolis, Lidija, Filipai, Salonikai, Meteorų vienuolynai, Senasis Korintas, Atėnai. Kalendoriaus viršelyje apaštalas šv. Paulius atkeliauja į Europą, nešdamas Kristaus Gerąją Naujieną. Visas kalendorius pagrįstas apaštalo Pauliaus mintimis iš „Apaštalų darbų“, kurias lydi nuostabūs Graikijos vaizdai, kviečiantys dar labiau pajusti šios misijos gylį ir plotį visai žmonijai.

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

Renginys baigtas tradiciniu „Viešpaties palaima visada telydi mus“.

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

Nors kalendoriuje jau yra atspausdintas vyskupo parašas, tikintieji prašė dar kartą pasirašyti jiems ar jų artimiesiems, draugams skirtuose kalendoriuose. Vyko šiltas, betarpiškas bendravimas.

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas

2020 m. Vyskupo kalendroriaus pristatymas