Liepos 5 d. Radviliškio rajono Sidabravo miestelis ir Švč. Trejybės bažnyčia minėjo 185-erių metų sukaktį.

Jubiliejaus šventėje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytoją seniūnas Vidmantas BLUŽAS su dviratininkų palyda pasitiko netoli miestelio ribos. Įsodinę į senovinį automobilį „vabaliuką“ atlydėjo iki Sidabravo bažnyčios.

_NEB6391   _NEB6396

Prie bažnyčios jau laukė gausiai susirinkę parapijiečiai, svečiai ir išsirikiavę sutvirtinamieji. Jo Ekscelenciją sutiko Sidabravo klebonas kun. Remigijus Katilius. Vyskupas pabučiavo relikvijorių ir apšlakstė tikinčiuosius. Po trumpo sveikinimo  sidabraviečiai ganytojui įteikė dar šiltos duonos kepalą. Pabučiavęs duoną, vyskupas visus laimindamas įžengė į bažnyčią. Už visą parapiją aukotų šv. Mišių metu Jo Ekscelencija suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

_NEB6404   _NEB6415

Šv. Mišių pabaigoje tėveliai, seniūnas dėkojo vyskupui už suteiktą Sutvirtinimo sakramentą, o į Liolius išvykstančiam klebonui Remigijui – už 10-ties metų tarnystę Sidabravo parapijoje. Prisiminimui  – bendra nuotrauka.

_NEB6428   _NEB6440

Po Šv. Mišių visi vyko į miestelio biblioteką, kur buvo iškilmingai atidarytas ir pašventintas Vilniaus universiteto profesoriaus lituanisto, habilituoto mokslų daktaro Vlado Žuko memorialinis kambarys. Pašventinime dalyvavo profesoriaus sūnus – ilgametis Katalikų radijo „Mažoji studija“ vadovas – Vaidotas Žukas su šeima.

Šalia Šiaulių vyskupas pašventino ir kitą memorialinį kambarį, skirtą ilgamečiui vietos kolūkio pirmininkui Sidabravo garbės piliečiui Antanui Vaškeliui.

_NEB6445   _NEB6447

Po iškilmių visi nuvyko i seniūniją, kur buvo paruoštos kuklios vaišės.

Daugiau nuotraukų…