Skaistgiriečių sukurtas Saugios bendruomenės ženklas

Skaistgiriečių sukurtas Saugios bendruomenės ženklas

2012 – ųjų pavasaris, Skaistgirio moterų draugijos ,,Versmė“ pirmininkė Vida Urbonienė atsitiktinai rado kvietimą dalyvauti respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį organizuoja  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, o vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Šis projektas buvo vykdomas jau treti metai. Įgaunantis pagreitį. Tarp 58 paraiškas pateikusių bendruomenių buvo ir skaistgirietės.  Pagrindinis šio projekto – konkurso tikslas buvo šviesti bendruomenių narius saugaus eismo klausimais ir skatinti juos saugiai elgtis kelyje, siekiant mažinti nelaimių keliuose skaičių. Antrais metais dalyvaujant šiame projekte skaistgirietės pakliuvo tarp prizininkių. Laimėjimas paskatino sekančiais metais burti susivienijimą ir taip kasmet stropiai pavasariais užpildžius projektui paraišką kimba į darbą didesnis ar mažesnis Skaistgirio susivienijimas vadovaujamas Skaistgirio moterų draugijos ,,Versmė“ pirmininkės Vidos Urbonienės. Nejučia prabėgo septyneri metai, kai skaistgiriečiai nenuilsdami rengia akcijas, susitikimus su policijos, priešgaisrinės tarnybos specialistais, medikais. Bendradarbiaujant su seniūnijos teritorijoje veikiančiomis NVO, seniūnija, įstaigomis, Saugios kaimynystės grupėmis rengia pokalbius saugaus eismo tema ne tik renginių metu, bet ir tiesiog keliuose, sodybose su sutiktais žmonėmis.
Šv. Mišių metu

Šv. Mišių metu

2018 metais į susivienijimą susibūrė Skaistgirio moterų draugija ,,Versmė“ , Skaistgirio Šv. Jurgio parapija, Joniškio kultūros centro Skaistgirio filialas ir Reibinių kaimo bendruomenė. Metų eigoje apie saugų eismą kalbėta trisdešimt dviejuose renginiuose. Susivienijimo nariai noriai jungėsi dalyvauti ir papildomuose renginiuose. Žydrė Danasienė, Dalė Jasiūnienė, Liubovė Šliažas kūrė įvairius atšvaitus ir juos dovanojo renginių metu. Saugios bendruomenės ženklą sukūrė ir konkursui pristatė Skaistgirio moterų draugijos aktyvas, seniūnijos, bibliotekos ir kultūros darbuotojos.
Saugios bendruomenės dainai žodžius kūrė Skaistgirio Šv. Jurgio parapijos parapijiečiai Donatas Bareika, Roma Grybauskienė, Ona Kalnienė, Vida Urbonienė, Marytė Gedraitienė su dukrele Viktorija. Birutė Dauginytė iš visų autorių pateiktų eilių sukūrė dainą ir pritaikė jai melodiją. Dainą konkursui įdainavo Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyriaus folkloro
parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis kvietė nepamiršti informacijos apie eismo saugumą keliuose

parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis kvietė nepamiršti informacijos apie eismo saugumą keliuose

kolektyvas vadovaujamas Birutės Dauginytės ir grupė parapijiečių.
Sausio 24 dieną Skaistgirio Šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis pakvietė į aukojamas Šv. Mišias. Homilijos metu klebonas kvietė nepamiršti šviesą atspindinčių priemonių tamsiu paros metu, prisiminti projektinių renginių metu išgirstą informaciją apie eismo saugumą ir kartu būti saugiems patiems saugant aplinkinius. Po Šv. Mišių Susivienijimo dalyviai rinkosi į parapijos salę kur buvo apžvelgtas projektas, pasidžiaugta kartu su visos Lietuvos projekto dalyviais pasodinta Saugaus eismo giraite Skaistgiryje, padėkota visiems kartu buvusiems susivienijime, dalyvavusiems papildomuose renginiuose. Sveikinimo ir padėkos žodį tarė Skaistgirio seniūnė Virginija Kaikarienė, bendruomenės pareigūnė Daina Kaminskienė bendradarbiavusios su Skaistgirio susivienijimu nuo pat jo dalyvavimo respublikiniame projekte pradžios.
IMG_0267Galiausiai buvo sudainuota Saugios bendruomenės daina, paskaitytos eilės apie eismo saugumą ir pasivaišinta Birutės Ginkuvienės komandos virtu plovu, parapijiečių Verutės Borisienės žolelių arbata, Aldonos  Macienės, Onutės Kalnienės, Aldonos ir Kazimiero Martinaičių pyragais.
2018 metų projektiniai renginiai pasiekė finišą, belieka laukti projekto organizatorių ir vykdytojų įvertinimo, o jis ne už kalnų – kovo 21 dieną.
Vidos Urbonienės tekstas ir nuotraukos

IMG_0270