Vida Urbonienė

 Pats vidurnaktis. Prie Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios būriuojasi parapijiečiai. Netrukus trinktelėjo autobuso durelės ir vėl stojo spengianti tyla. Skaistgirio parapijos tikinčiųjų būrelis išvyko į Kauną, Santakos parką, kur Popiežius Pranciškus aukojo Šv. Mišias.  Kelionės metu tikintieji prisiminė kelionę prieš 25 metus į Popiežiaus aukojamas Šv. Mišias Kryžių kalne.  Taip jau sutapo, kad prieš 25 metus vairuotojas Antanas Milašius irgi vežė tikinčiuosius į susitikimą su Popiežiumi.  Vargonininkė Birutė Dauginytė prisiminė tuometinę kelionę iš Rokiškio kur ji tuo metu gyveno ir dirbo.  Nuvykę į Kauno Santakos parką kartu su didžiule minia tikinčiųjų,  Skaistgirio parapijos tikintieji  kartu meldėsi, klausėsi liudijimų, giesmių, sutikę atvykstantį Popiežių dalyvavo jo aukojamose Šv. Mišiose, klausėsi homilijos. Po Šventojo  Tėvo sukalbėtos ,,Viešpaties angelo“ maldos pakylėti važiavo namo.
 Kelionės metu parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis priminė kaip saugiai elgtis kelyje. Skaistgirio Šv. Jurgio parapija dalyvaujanti respublikiniame projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse“  laikas nuo laiko vis primena parapijiečiams apie šviesą atspindinčių priemonių svarbą kelyje. Neturintiems atšvaitų, informacinių leidinių juos dovanoja. Primindami aplinkiniams apie saugumą kelyje, prisimename ir patys,- atviri parapijos tikintieji.
IMG_9379

Grupė parapijos tikinčiųjų kelionės metu

Autorės nuotrauka.