Vida URBONIENĖ

IMG_5499 (1)

Parapijos klebonas kun. A. Trakšelis pašventino transporto priemones

 Skaistgirio Šv. Jurgio parapija antri metai įsijungusi į susivienijimą su nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauja respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Dalyvaujant projekte, parapijos tikintieji minėjo vairuotojų ir keliautojų dieną. Parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis kvietė  ne tik saugiai elgtis kelyje patiems, bet ir saugoti kelyje sutiktus.
Po Šv. Mišių buvo pašventintos transporto priemonės, palinkėta saugių kelionių. Gimtinėje viešėjęs  policijos pareigūnas Marius Macis pasidžiaugė gimtosios parapijos tikinčiųjų gražiais užmojais ir kartu priminė, kad atšvaitas, liemenė, žibintas tai svarbus kiekvienam iš mūsų tamsiuoju paros metu kelyje, kaip ir duona išalkusiam.
Kasmet minint vairuotojų ir keliautojų dieną parapijiečių susirenka vis daugiau. Vieni atsineša pašventinti eismo saugumo priemones gautas ankstesnių renginių metu, kiti, jų neturintys, aprūpinami gautomis iš projekto vykdytojų.
Sekmadienio popietę ilgai diskutuota tarp vairuotojų, dviratininkų ir pėsčiųjų  apie eismo saugumą tamsiu paros metu. Daugelis apgailestavo, kad dažnai į kelią išbėga žvėrys sukeldami avarines situacijas. Nemažiau pavojingi ir neatsakingai manevruojantys keliuose jaunuoliai, be atšvaitų  einantys pėstieji, važnyčiotojai.
Susirinkusieji dėkojo parapijos klebonui, pastoracinei tarybai už ryžtingumą įsijungti į projektą.
– Malonu, kad dėmesys skiriamas įvairaus amžiaus grupėms. Vaikai, darbingi žmonės dažnai girdi apie eismo saugumą, lengviau įsigyja ir priemonių eismo saugumo profilaktikai, o mes  senoliai toliau gyvenantys nuo centrų  liekame  be atšvaitų. Dabar mumis pasirūpina parapijos pastoracinės tarybos aktyvistai su parapijos klebonu,- džiaugsmu dalijosi Šv. Mišių ir akcijos dalyviai.
radiciškai parapijiečiai sustojo bendrai nuotraukai

Tradiciškai parapijiečiai sustojo bendrai nuotraukai

Autorės nuotraukos