4397Paaiškėjus „Eismo saugumas bendruomenėse 2019“ projekto rezultatais gerąją žinia dalinuosi ir su vyskupija. Skaistgirio kraštui atiteks 1550 eurų piniginis prizas. Iš tos sumos 400 eurų pelnė mūsų parapija. Tai didelė paspirtis. Po žinute tegul bus parapijos informacija. Ačiū. Gyvenkime Tikėjimu ir Viltimi šiuo sunkiu ir nenuspėjamu laikotarpiu. Mūsų parapijoje šiai minutei ramu.

Vida Urbonienė

Pirmadienį paaiškėjo respublikinio projekto ,,Eismo saugumas bendruomenėse – 2019″  rezultatai. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga tęsė jau dešimtus metus vykdomą ir tradiciniu tapusį konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse“. Konkurso pagrindinis tikslas – šviesti bendruomenių narius saugaus eismo klausimais siekiant mažinti nukentėjusiųjų keliuose skaičių ir įtraukiant į švietėjišką veiklą kaimų bendruomenes. Į organizatorių kvietimą atsiliepė 83 įvairios visuomeninės organizacijos ir 122 bendruomenės susijungusios į susivienijimus arba pavienei iš visos Lietuvos. Bendruomenės, įgyvendindamos saugaus eismo projektus, 2019 metais surengė 480 įvairių renginių, sutraukiančių gausias eismo dalyvių minias ir apimančias įvairių socialinių sluoksnių, amžiaus, socialinės atskirties bendruomeniečius. Vykdant saugaus eismo projektus bendruomenės aktyviai bendradarbiavo su seniūnijų, policijos, švietimo ir kitų įstaigų bei organizacijų specialistais.
 Konkursui pateiktų bendruomenių įgyvendintus saugaus eismo projektus jungtinė Kelių direkcijos ir Bendruomenių sąjungos ekspertų grupė įvertino ir paskelbė prizininkus. Fortūna vėl nusišypsojo ir Skaistgirio susivienijimui koordinuojamam Skaistgirio moterų draugijos ,,Versmė“. Į susivienijimą 2019 metais susijungė ir projektui paraišką pateikė Skaistgirio Šv. Jurgio parapija, Skaistgirio miestelio bendruomenė ir Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyrius. Švietėjišką darbą susivienijimas atliko sistemingai ištisus metus. Konkursui pristatyta dvidešimt renginių. Komisijai suvedus rezultatus paaiškėjo, kad Skaistgirio susivienijimas surinkęs 431 tašką laimėjo antros vietos pirmą vietą. Tik šešiais su puse taško atsiliko nuo pirmą vietą laimėjusio Radviliškio rajono Vėriškių kaimo bendruomenės susivienijimo. Susivienijimo viduje ekspertų komisija vietas padalijo taip: pirma vieta Skaistgirio Šv. Jurgio parapija, antra vieta Skaistgirio miestelio bendruomenė, trečia Joniškio kultūros centro Skaistgirio skyrius. Skaistgirio susivienijimas koordinuojamas Skaistgirio moterų draugijos ,,Versmė“ laimėjimais džiaugiasi aštunti metai. Šiemet skaistgiriečius pradžiugins 1550 eurų piniginis prizas. Pasak skaistgiriečių vedlės Vidos Urbonienės, kiekvienas laimėjimas teikia džiaugsmą ir užmarštin nueina įdėtas triūsas, nerimas. Kai laimėjimas pasieks mus tada susėsim visi dalyvavę projekte ir tarsimės kaip tikslingai panaudoti laimėjimą. Lopytinų skylių turime pradedant bendruomene, baigiant parapija. Kartu organizavome švietėjišką veiklą, kartu džiaugiamės laimėjimu. Norisi atskirai padėkoti tiems žmonėms, kurie negailėdami savo asmeninio laiko padėjo organizuojant renginius organizacijų vedliams. Pasak parapijos klebono kunigo Andriaus Trakšelio, kai šalia organizuoti ir savo kraštą mylintys parapijiečiai ir fortūna neaplenkia. Dirbame visi kupštyje, tai ir rezultatą turime. Dėkingas visiems ir kiekvienam atskirai už aukojimą savo laisvo laiko dalyvaujant projektiniuose renginiuose.