_NEB6203Liepos 19-21 d. Linkuvoje

Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidai.

Šv. Mišios :

19 d. 18.00 val.,

20 d. 10.00 val. ir 18.00 val.,

21 d. 10.00 val. ir 12.00 val.

21 d. (sekmadienį) 12.00 val. šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis