Kovo 25 d. (šeštadienį)

Šiaulių vyskupijos Marijos legionas

organizuoja

SUSIKAUPIMO DIENĄ

Šiluvoje, Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose.

Rekolekcijų vadovas – Telšių kunigų seminarijos rektorius

kun. teol. dr. RAMŪNAS NORKUS

PROGRAMA

9.30 – Įvadinė konferencija. Kun. Mgr. Darius Marcinkevičius.

10.30 – I konferencija. Kun. teol. dr. Ramūnas Norkus

11.30 – Susitaikinimo pamaldos

12.30 – Šv. Mišios

14.00 – II konferencija. Kun. teol. dr. Ramūnas Norkus

15.00 – Susikaupimo dienos užbaigimas

Visus maloniai kviečiame!