1Birželio 1 d. vakarą Kelmės Bažnyčios artumoje esančiame jaunimo centre, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis susitiko su Kelmės dekanato kunigais, katechetais ir pasauliečiais, atsakingais už santuokos Sakramentui besiruošiančiųjų sielovadą.
Kelmės dekanas kun. Mindaugas Grigalius pasidžiaugė parapijiečiais, kurie po truputėlį vis giliau įsijungia  į parapijos bendruomenę, junta jos poreikius ir mielai prisideda prie įvairių darbų. Kartu su parapijos katechete gausų būrelį paruošę Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui džiaugėsi, jog jaunimas tapo sąmoningesnis, mielai įsijungė į įvairius darbus šventoriuje, o taip pat pagausėjo ir jaunimo chorelio dalyvių skaičius.
2Kiekvienas dekanato kunigas pristatė savo parapijos jaunimo ir sužadėtinių ruošimo problemas ir džiaugsmus.
Pasidžiaugėme Užvenčio parapijos pasauliete katechete, kuri nebūdama tikybos mokytoja uoliai ruošia vaikučius Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui.
Vyskupijos katechetinio centro vadovė Danutė Kratukienė, išklausiusi visų pasisakymus, išsakė savo įžvalgas, apibendrino dekanato pastangas ir siekius, paragino uoliai ir drąsiai darbuotis šiame labai atsakingame darbe.
Vyskupijos šeimos centro vadovė Edita Gulbinienė pasidžiaugė dekanato šeimos centro veikla ir, 3pasidalinusi įžvalgomis iš Lietuvos šeimos centrų susitikimo Kaune, ragino klebonus daugiau dėmesio skirti asmeniškam susitikimui su sužadėtiniais. Šio susitikimo metu kunigai turėtų didelį dėmes skirti Santuokos neišardomumo, Priesaikos, Atgailos ir Švč. Sakramento bei bendros maldos jaunavedžių gyvenime ir  sekmadienio Šv. Mišių svarbai.
Šiaulių ganytojas padėkojo visiems už nuoširdų ir pasiaukojantį darbą, nes katechetai ir šeimos centrų atstovai dažnai neturi sekmadienių, o ilgi vakarai, praleisti pokalbiuose, neretai atima labai brangų asmeninį šeimų bendravimo džiaugsmą.
Po bendrų vaišių vyskupas visus palaimino ir linkėjo džiugiai darbuotis perduodant Gerąją Naujieną vaikams, jaunimui ir šeimoms.