Viešpats tęsė: Nueik į gatvę, vadinamą Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio, vardu Sauliaus.“ (Apd 9, 11)

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kovo 28 d. ir balandžio 3 d. 18 val. kviečia į susitikimų apie (ne)tikėjimą ciklą „Saulius-Paulius“ Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre (Tilžės g. 186).

Seminarų metu ieškosime atsakymų į klausimus, kas padeda ir kas trukdo tikėjimui bei kaip tai atsispindi Šv. apaštalo Pauliaus gyvenime.

Laukiami visi – nebūtina būti praktikuojančiu ar tikinčiu, kad galėtumėte dalyvauti.

paulius

Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija