Gegužės 12 dienos sekmadienį Vadaktuose džiaugtasi net keliais įsimintinais įvykiais: Sutvirtinimo sakramento teikimu ir iš Lenkijos parvežto varpo pašventinimu.
Sakramentą teikė ir varpą šventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

5

13

23

Daugiau nuotraukų…