Birželio 5 d. Šakynoje švęsta džiugi ir jauki šventė. Dvidešimt jaunuolių priėmė Sutvirtinimo sakramentą.
Parapijos klebonas kun. Stanislovas Žukauskis.

1

 

7

sut.s.1 sum. (1)

13

Daugiau nuotraukų…