Gegužės 12 d. Sutvirtinimo sakramentą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis suteikė Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunuoliams.
Parapijos klebonas kun. dek. Remigijus Čekavičius.

1

8

15

Daugiau nuotraukų...