Gegužės 24 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Suvirtinimo sakramentą teikė Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje.

Parapijos klebonas soc. m. dr. Saulius Matulis.

3

7

10

Daugiau nuotraukų…