Gegužės 16 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikti Sutvirtinimo sakramento vyko į Kairių parapiją.
Prie Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčios šventoriaus vartų ganytoją sutiko Kairių klebonas, teol. lic. Rimantas Pranskaitis.
Parapijiečiai sudarė taką iki pat bažnyčios.

Kairiai Sutvirtinimas 2017

Kairiai Sutvirtinimas 2017

Kairiai Sutvirtinimas 2017

Kairiai Sutvirtinimas 2017

Daugiau nuotraukų…