Kairiai Sutvirtinimas 2017Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996).

 

Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą:

Diena Laikas Vieta
Gegužės 5 d. 18 val. Šiaulių Katedroje
Gegužės 6 d. 18 val. Kuršėnų bžn.
Gegužės 16 d. 18 val. Kairių bžn.
Gegužės 17 d. 17 val. Šiaulių Šv. Jurgio bžn.
Gegužės 18 d. 17 val. Šiaulių Šv. Jurgio bžn.
Gegužės 19 d. 17 val. Pakruojo bžn.
Gegužės 21 d. 11 val. Kurtuvėnų bžn.
Gegužės 23 d. 16 val. ir 18 val. Radviliškio bžn.
Gegužės 26 d. 18 val. Linkuvos bžn.
Gegužės 27 d. 16 val. ir 18 val. Kelmės bžn.
Gegužės 28 d. 12 val. Žalpių bžn.
Gegužės 31 d. 19 val. Gruzdžių bžn.
Birželio 03 d. 16 val. ir 18 val. Šiaulių Švč. M. Marijos bžn.
Birželio 09 d. 18 val. Rėkyvos bžn.
Birželio 10 d. 12 val. Šaukėnų bžn.
Birželio 10 d. 17 val. Kužių bžn.
Birželio 12 d. 18 val. Kriukų bžn.
Birželio 14 d. 18 val. Skaistgirio bžn.
Birželio 16 d. 18 val. Joniškio bžn.
Birželio 19 d. 16 val. Kražių bžn.
Birželio 30 d. 18 val. Šeduvos bžn.
Liepos 02 d. 12 val. Stulgių bžn.
Rugsėjo 16 d. 17 val. Žeimelio bžn.

 

Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal parapiją:

Vieta Diena Laikas
Gruzdžių bžn. Gegužės 31 d. 19 val.
Joniškio bžn. Birželio 16 d. 18 val.
Kairių bžn. Gegužės 16 d. 18 val.
Kelmės bžn. Gegužės 27 d. 16 val. ir 18 val.
Kražių bžn. Birželio 19 d. 16 val.
Kriukų bžn. Birželio 12 d. 18 val.
Kuršėnų bžn. Gegužės 6 d. 18 val.
Kurtuvėnų bžn. Gegužės 21 d. 11 val.
Kužių bžn. Birželio 10 d. 17 val.
Linkuvos bžn. Gegužės 26 d. 18 val.
Pakruojo bžn. Gegužės 19 d. 17 val.
Radviliškio bžn. Gegužės 23 d. 16 val. ir 18 val.
Rėkyvos bžn. Birželio 09 d. 18 val.
Skaistgirio bžn. Birželio 14 d. 18 val.
Stulgių bžn. Liepos 02 d. 12 val.
Šaukėnų bžn. Birželio 10 d. 12 val.
Šeduvos bžn. Birželio 30 d. 18 val.
Šiaulių Katedroje Gegužės 5 d. 18 val.
Šiaulių Šv. Jurgio bžn. Gegužės 17 d. 17 val.
Šiaulių Šv. Jurgio bžn. Gegužės 18 d. 17 val.
Šiaulių Švč. M. Marijos bžn. Birželio 03 d. 16 val. ir 18 val.
Žalpių bžn. Gegužės 28 d. 12 val.
Žeimelio bžn. Rugsėjo 16 d. 17 val.